Vi hjælper dit byggeprojekt med Statiske beregninger

Ønsker du at lave ændringer i de bærende konstruktioner i din lejlighed eller dit hus kan vi tilbyde et ingeniørprojekt, der indebærer statiske beregninger til kommunen og tilhørende arbejdstegninger til din håndværker.

Kontakt os
Vi har hjulpet hundredvis af boligejere med statiske beregninger til deres renoveringsprojekter, herunder nedrivning af bærende vægge, tilbygninger til eksisterende hus, etablering af badeværelser eller tagkviste mv.
Engarch-på-Trustpilot

YDELSER

Statiske beregninger - Nedrivning af bærende væg

Ønsker du at udvide et dørhul eller fjerne en bærende væg, så kræver det, at der udarbejdes statiske beregninger inden arbejdet kan gå igang. De statiske beregninger er samtidig også en del af dokumentation til en evt. byggetilladelse hos kommunen. Vi kan også hjælpe med at søge om byggetilladelsen for dig. Du skal blot markere dette når du anmoder om et tilbud.

HUS
4900
kr.inkl.moms
Anmod om tilbud
Statiske beregninger af overligger, herunder dimensionering af stålbjælke og evt. søjler.
Statiske beregninger af eksisterende konstruktioner herunder vederlagsforhold for bjælke.
Arbejdstegninger til udførende håndværker
Lejlighed - Pakke 1
6250
kr.inkl.moms
Anmod om tilbud
Statiske beregninger af overligger, herunder dimensionering af stålbjælke og evt. søjler.
Statiske beregninger af eksisterende konstruktioner herunder vederlagsforhold for bjælke.
Arbejdstegninger til udførende håndværker
Midlertidig afstivningsprojekt
Evt. opfølgning og rettelser med certificeret statiker
Lejlighed - Pakke 2
24900
kr.inkl.moms
Anmod om tilbud
Komplet statisk dokumentation iht. SBI-271
  • A1. Konstruktionsgrundlag
  • A2. Statiske beregninger
  • A3. Konstruktionstegninger
  • B1. Statisk projektredegørelse
  • B2. Statisk kontrolplan
  • B3. Statisk kontrolrapport
Midlertidig afstivningsprojekt.
Kontrol af beregninger hos certificeret statiker.
Starter- og sluterklæring til byggesagsansøgningen
Nedrivning af ikke-bærende vægge
Ved nedrivning af ikke bærende vægge skal der ikke laves nogle statiske beregninger. Dog kan ejerforeningen eller forsikringen kræve, at der skal laves et notat der redegører for konstruktionerne.
Vi kan udarbejde et ansvarstagende notat der indeholder en vurdering af væggens bærende- og stabiliserende funktion.
fra 3500 kr.inkl.moms
Anmod om tilbud
Bemærk, at tilbuddene er vejledende og kan derfor variere afhængig af ejendommens eksisterende forhold. Vurderes tegningsmaterialet utilstrækkeligt eller hvis der har været tidligere omfattende ændringer kan dette ændre prisen. Ved flere ændringer i samme ejendom gives der mængderabat.
Statiske beregninger - Etablering af badeværelse
Ønsker du at udvide eksisterende badeværelse eller etablere et helt nyt skal du have statiske beregninger, der efterviser bæreevnen af de eksisterende bjælker i etagedækket.
Etablering af badeværelse
4000
kr.inkl.moms
Anmod om tilbud
Vurdering af eksisterende træ-/stålbjælker i etagedækket
Statiske beregninger, der efterviser bæreevnen af etagedækket ifm. merbelastning fra betonstøbning.
Foreslag til evt. forstærkning af eksisterende bjælker

Såfremt bjælkelaget ikke viser tilstrækkelige bæreevne udarbejdes beregninger til forstærkninger og tegningsmateriale til udførende håndværker til 3500 kr.
Statiske beregninger - Tilbygning
Ønsker du at udvide boligen med en tilbygning så kontakt os og få hjælp til ingeniørprojektet. Ingeniørprojektet omfatter rådgivning, statiske beregninger og tilhørende tegninger til din håndværker.
Ny tilbygning
fra    8500   kr.
kr.inkl.moms
Anmod om tilbud
En tilbygning eller en større ombygning af eksisterende hus vil i de fleste tilfælde indebærer, at man berører de bærende konstruktioner.
Det kan være, at man skal nedlægge en væg for at etablere en ny bygning i forlængelse af eksisterende hus.
Vi hjælper med alle nødvendige beregninger til disse typer af opgaver. Kontakt os gerne for at få et tilbud på netop dit projekt.
Statiske beregninger - Nyt hus
Ønsker du at bygge nyt hus tilbyder vi at udarbejde de statiske beregninger til de bærende konstruktioner. Vi samarbejder med jeres arkitekt og håndværker så vi sammen kan komme frem til de mest fordelagtige løsninger. Et nyt hus kan indeholde mange ting, som gør det vanskeligt at give en fast pris. Derfor er du velkommen til at kontakte os for at få et fast tilbud på rådgivningen.
Andre ydelser
Har du andre spørgsmål til dit byggeprojekt, eller ønsker du hjælp til beregninger/tegninger til projekter, der ikke er nævnt foroven så kontakt os endelig.
Tilbud med fast pris inden for 24 timer
Vi giver altid et fast tilbud inkl. moms. Tilbuddet bliver sendt skriftligt inden for 24 timer.
Statiske beregninger til gode priser
Vi leverer vores beregninger med kvalitet der giver overblik til bygherre og evt. 3. partskontrollant.
Info - Vi har svaret på nogle af de mest ofte stillede spørgsmål

En væg kan være bærende hvis den er placeret under et tagspær eller en ovenliggende tung væg. En bærende væg er typisk af mursten eller beton. Fjernes en bærende væg uden forstærkning/afstivning kan der opstå revner og sætningsskader og i værste tilfælde medføre nedstyrtning af tagkonstruktion eller etageadskillelse.

Bærende vægge er typisk orienteret på tværs af etagedækkets bjælkelag. Dvs. vægge, der går parallelt med facadevæggene kan antages for at være bærende. Derudover er vægge, som bærer evt. andre ovenliggende vægge fra øvrige etager, også bærende.

Stabiliserende vægge står typisk vinkelret på facadevæggen. Disse vægge kan være indvendige skillevægge, som er med til at stabiliserende bl.a. ydermurerne.

Du kontakter os med relevante oplysninger herunder:

  • Beskrivelse af opgaven
  • Adresse (og evt. etage)
  • Boligens plan- og snittegninger

Boligens tegninger kan findes på:
www.public.filarkiv.dk  eller www.weblager.dk

Vælger du at samarbejde med os, går vi igang med beregningerne og afleverer beregninger+arbejdstegninger inden 7 hverdage. Bemærk, at der i nogle perioder kan være længere leveringstid på beregninger. Arbejdstegningerne skal gives til håndværkeren, som skal vide hvilke materialer og bjælketype, der skal anvendes.

Vi udarbejder og afleverer den statiske dokumentationen inden for 7 hverdage. Bemærk, at der i nogle perioder kan være længere leveringstid på beregninger. Bemærk Derudover skal der påberegnes håndværkerens tid på udførelsen, som typisk tager 3-6 dage. I nogle byggesager kræves der en byggesagstilladelse, og her skal kommunens sagsbehandlingstid også påberegnes. Sagsbehandslingstiden afhænger af de forskellige kommuner og opgavens karakter.

Hvis du bor i en etageejendom og laver ændringer i bygningens bærende konstruktioner skal du søge om byggetilladelse. Du skal altså søge om byggetilladelse til bl.a. at fjerne en væg, udvidelse af dørhul, etablering af badeværelse mv.

Der er enkelte tilfælde, hvor du ikke behøver at søge om byggetilladelse til dit byggeprojekt. Kontakt os hvis du er i tvivl.

Ved ombygningssager i etageejendomme, hvor bygningens bærende konstruktioner berøres skal der altid inddrages en certificeret statiker.
Den certificerede statiker kontrollerer eller udarbejder den statiske dokumentation. Når kontrollen er færdig udsteder den certificerede statiker en startererklæring, som kan vedhæftes byggesagsansøgningen sammen med de statiske beregninger.

I nogle ombygningssager af fritliggende huse kan der også være krav om inddragelse af certificeret statiker. Kontakt os heromkring.

Du kan finde en oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere samt anerkendte statikere inde på bygningsreglementets hjemmesidet Se mere her.

Vores rådgivning er dækket af en professionel ansvars- og rådgiverforsikring IF forsikring. Forsikringscertifikat kan fremsendes ved forespørgsel.

Kontakt os
Hvad er processen?
1. Du kontakter os med relevante oplysninger
(Kontaktoplysninger, adresse og plantegning)
 
2. Vi sender et tilbud som kan accepteres over mail

 
3. Ved accept går vi igang med beregninger.

 
4. Beregninger og dokumenter fremsendes som pdf.
Faktura bliver sendt sammen med det færdige ingeniørprojekt
E-mail adresse: kontakt@engarch.dk
Tlf. nr.: +45 5335 2200
Send os en besked med en beskrivelse af dit bygge-projekt og vedhæft gerne nogle tegninger af ejendommen.

Så vender vi tilbage inden for 24 timer!

Upload dine filer her

Du er også velkommen til at sende direkte til vores mail på kontakt@engarch.dk
Læs mere omkring, hvordan vi behandler dine oplysninger.
Se privatlivspolitik
x
Vores website anvender cookies til statistik og forbedring. Ved fortsat brug af engarch.dk accepterer du brugen af cookies. Læs mere om privatlivspolitik. OK